Proč já

Před sedmadvaceti roky jsme se osvobodili od nadvlády komunistického Sovětského svazu. Z počátečního nadšení naprosté většiny občanů tehdejšího Československa ze znovunabyté svobody se postupně začal vytrácet pocit radosti a naděje na lepší život, když ne pro tehdejší generaci, která si to měla všechno odpracovat, tak alespoň, a hlavně, pro generace další, pro naše děti. Dnes velká část Čechů prožívá zklamání nad vývojem po takzvané revoluci. Úmyslně píšu „takzvané“, nikoli sametové. Ten samet, jak se ukázalo, je příčinou všeho špatného, čím si naše země prochází.

Pečlivě vybraní komunisté a přisluhovači režimu, loajální ke KSČ a k Sovětskému svazu, vyškolení v Prognostickém ústavu AV za účelem převzetí moci a určování dalšího směru vývoje porevolučního Československa, dodnes naší zemi vládnou a drží ve svých rukou moc jak politickou, tak díky svým předrevolučním vzájemným vazbám i moc ekonomickou. Je zbytečné rozebírat, jakou měl Václav Havel zásluhu na tom, že komunistická strana zůstala v naší zemi legální, že její nejvyšší představitelé nikdy nebyli potrestáni za zločiny této zrůdné organizace. Je to zbytečné, protože na minulosti už nic změnit nedokážeme. Ale můžeme ještě zvrátit vývoj a změnit budoucnost.

Dvě věci jsou jasné: jednak že Václav Havel udělal naší zemi ve světě dobré jméno, a je možné, že kdyby projevil úmysl spravedlivě se s komunisty vypořádat, nikdy by mu nebylo umožněno stát se prezidentem. Kdo by ho nahradil, můžeme jen odhadovat, ale kde je záruka, že by to byla lepší volba? A také to, že největší škodu napáchali prezidenti, kteří přišli po něm; jeden ekonomické, a ten druhý politické. A oba společně morální. Jak na naší zemi, tak na českém národu.

Naše země je připravena na zásadní změny dosavadního vývoje. Lidé si musí uvědomit, že změny jsou nutné a že jediný, kdo ty změny má možnost přinést, jsou oni. Svým způsobem chápu, že velká část občanů rezignovala na účast ve volbách, protože volit „to menší zlo“ jednou přestane bavit každého. Protože i když je to menší zlo, pořád je to jenom zlo. To je nevyvratitelné a je to vidět na stavu naší země a náladě občanů.

Chci to změnit. A vím, že je to možné. Byl jsem v politice. Ne sice dlouho, ale hned, jak jsem se rozkoukal, snažil jsem dělat to, proč mne lidé do Parlamentu poslali. Dovolím si tvrdit, že za ty tři roky, které jsem byl poslancem, jsem udělal víc práce pro zlepšení věcí v naší zemi, než mnozí poslanci, kteří v Parlamentu „slouží“ již druhý, třetí, čtvrtý mandát. Šel jsem do věcí, kterým se ostatní zdaleka vyhýbali. Na výzvu občanů jsem bojoval v řadě případů sám, proti koaličním partnerům a často dokonce i proti členům vlastního poslaneckého klubu, když to bylo v zájmu práva a obyvatel země. Čelil jsem kvůli tomu varováním a „dobrým radám“, ale nevzdal jsem se. Poznal jsem, že je možné dosáhnout změny; je to náročné, zdlouhavé, ale jde to.

Proto chci bojovat dál. Už nechci odcházet kvůli bezpečí nebo za lepším životem ze země, kde se narodili moji předkové, kde jsem se narodil já. Nechci, aby z této země odešly moje děti. Nikdo nesmí být nucen hledat si novou zemi, protože jeho vlast ho zradila. My, občané České republiky, máme právo na lepší život tady. Doma.

V úřadu prezidenta České republiky budu důstojně reprezentovat naši zemi a její občany. Budu zlepšovat politické a ekonomické vztahy s představiteli jiných zemí tak, aby naše země byla pro jiné rovnocenným a váženým partnerem a ne poníženým vazalem.

Budu pomáhat navazovat obchodní vztahy českých podnikatelů se zahraničními partnery. Budu získávat zahraniční investory, nebudu podporovat ty, kdo si naši zemi chtějí kupovat.

Budu prezidentem, který si váží poctivosti, pracovitosti a zodpovědnosti občanů, a pro tyto občany budu partnerem, ochráncem a přítelem. Nebudu odmítat oprávněnou a konstruktivní kritiku občanů; budu pod jejich kontrolou a budu zodpovědný za svou práci pro ně a naši zemi.

Budu vyvíjet neustálý tlak na poslance, senátory a ministry, aby se zlepšila efektivnost vlády a obou komor Parlamentu. Najdu způsob, jak zastavit likvidaci malých podnikatelů a živnostníků a jak tyto skupiny podporovat, protože jsou to právě tito lidé, kteří zajišťují většinu pracovních míst v zemi. Přinutím vládu a Parlament k odstranění všech překážek, kladených do cesty pracovitým lidem, kteří nechtějí být závislí na státu a chtějí vzít zodpovědnost za své rodiny do vlastních rukou.

Udělám všechno pro to, aby v naší zemi platila stejná práva, ale zároveň i stejné povinnosti pro všechny občany. Je nutné podporovat ty, kdo si to zaslouží, tedy pracovité a zodpovědné občany, a ne ty, kdo se práci vyhýbají. Je bezpodmínečně nutné zajistit, aby se občané nebáli stáří, aby v důchodovém věku, po celoživotní práci, měli zajištěný důstojný život. Stejně tak je nutné postarat se o ty občany, kteří pro závažnou nemoc nebo postižení nemohou pracovat.

Budu naši zemi, její kulturu, tradice a bezpečnost, jakož i klid a bezpečnost jejích občanů, chránit před cizími vlivy. Nedopustím, aby naše vláda, byť i pod tlakem EU nebo jakéhokoliv vnějšího vlivu, tyto jistoty omezila či dokonce ohrozila. Česká republika je členem EU, ne jejím majetkem. Pokud se vláda ČR bude tímto řídit, bude pro nás členství v EU přínosem, ne přítěží.

Zajistím, aby Česká republika plnila své závazky k NATO, aby byla nadále zajištěna naše bezpečnost.

Nebudu vytvářet zbytečné funkce a pozice, naopak zajistím, že Hrad nebude nadále pohodlnou úschovnou kostlivců minulého režimu, přisátých na finance státu.

Nepodvolím se žádným zájmovým skupinám, všechna má rozhodnutí budou taková, aby v co největší míře vyhovovala České republice a jejím občanům.

Budu prezidentem, který si je naprosto jasně vědom, že Hrad není jeho, ale patří této zemi, a tato země patří občanům. Podle toho se budu chovat, podle toho budu vykonávat svou službu občanům České republiky.

Moje témata jsem si nevybral podle toho, co chce slyšet většina občanů. Moje názory jsou stálé, neměním je podle toho, co je právě teď populární. Důkazem je můj blog, můj FB profil, a v neposlední řadě média, kde je možné dohledat, že to co říkám dnes, říkal jsem už před několika lety. Své názory si utvářím po podrobné analýze informací, proto si za nimi stojím a nejsem nucen je měnit.

Slibuji, že budu prezidentem, za kterého se nebudete muset stydět, se kterým se nebudete  bát sednout na kafe nebo na pivo. Slibuju, že budu vaším prezidentem.

 

Komentáře jsou uzavřeny.